Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία – (Emotionally Focused Therapy)

Το EFT είναι μια συγκινησιακά εστιασμένη προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία του ζεύγους και της οικογένειας. Είναι ένα μοντέλο θεραπείας που εστιάζει στα συναισθήματα ως κατευθυντήρια δύναμη στις ζωές μας. Ειδικά για τα ζευγάρια, έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο θεραπείας.

Το EFT έχει θεωρητικές ρίζες στη Συστημική Προσέγγιση μέσα από την οποία χαρτογραφεί και διερευνά τα μοτίβα (patterns) επικοινωνίας και συμπεριφοράς μεταξύ των συντρόφων. Αξιοποιεί, ταυτόχρονα, και τη Θεωρία του Δεσμού ως το πλαίσιο κατανόησης των αναγκών της ενήλικης σχέσης αγάπης και, επιπλέον, χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές της Βιωματικής Θεραπείας. Ουσιαστικά το EFT είναι ένα μοντέλο θεραπείας που συνδυάζει και απαρτιώνει τρεις προσεγγίσεις: τη θεωρία του δεσμού, την ενδοπροσωπική-βιωματική και τη διαπροσωπική-συστημική προσέγγιση.

Το EFT δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τους Sue Johnson and Les Greenberg. Από τότε, η Sue Johnson ανέπτυξε περαιτέρω το μοντέλο ώστε σήμερα να αποτελεί μία βραχεία δομημένη προσέγγιση στη θεραπεία ζεύγους. Περιλαμβάνει 9 βήματα σε 3 στάδια, με διάρκεια 12-20 συναντήσεις. Ο θεραπευτής του EFT βοηθά το ζευγάρι να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν και συμμετέχουν στο επαναλαμβανόμενο αρνητικό μοτίβο της αλληλεπίδρασής τους, στον αρνητικό ‘χορό του ζευγαριού’ όπου συνδημιουργούν ανασφάλεια, απογοήτευση, εκνευρισμό, και απόσταση. Στη συνέχεια, βοηθά το ζευγάρι να συνδημιουργήσει ένα θετικό, ασφαλή και τρυφερό δεσμό.

 

Η αποτελεσματικότητα και η εγκυρότητα του EFT υποστηρίζεται από ένα σημαντικό όγκο ευρημάτων έρευνας αιχμής

Το EFT έχει επανειλημμένα ερευνηθεί επιστημονικά: η σταθερότητα των θετικών αποτελεσμάτων της θεραπείας αυτής είναι ισχυρή ενώ δείχνουν ότι το ποσοστό υποτροπής μετά τη θεραπεία είναι μικρότερο από αυτό των άλλων μοντέλων. Είναι αποτελεσματική σε πολλά ζευγάρια, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ψυχολογικά ή σωματικά συμπτώματα..

EFT- THERAPY: Couples move from distress to recovery 75%
EFT- THERAPY: Show significant improvements 90%
COUPLES THERAPY WITHOUT EFT : the overall success rate for couple therapy is around 35% 35%

Πλεονεκτήματα του EFT

Το EFT βασίζεται στη σαφή κατανόηση της οικογενειακής δυσκολίας και της αγάπης . Στηρίζεται στο Attachment Theory και σε εμπειρική έρευνα.

Το EFT είναι συνεργατικό και σεβαστό στους συμετάσχοντες.  Η συμμαχία είναι το κλειδί γιατί δημιουργεί μια ασφάλεια που θεραπεύει από μόνη της, είναι ισότιμη και μη παθολογική.

Οι στρατηγικές αλλαγής και οι παρεμβάσεις είναι συγκεκριμένες και αντιμετωπίζουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα αρνητικής αλληλεπίδρασης, καθώς και τα υποκείμενα συναισθήματα που οδηγούν αυτά τα μοτίβα.

Στόχοι του EFT

H μετάβαση από τη σχεσιακή δυσφορία σε έναν πιο ασφαλή δεσμό μεταξύ τoυ ζευγαριού.

Η δημιουργεία αλλαγής στις αλληλεπιδραστικές θέσεις τoυ ζευγαριού, ώστε να μπορεί να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία, ανταπόκριση και ασφαλή δέσμευση μεταξύ τους.

Αναδιοργάνωση εκ νέου των βασικών συναισθηματικών αντιδράσεων

©2024 Synexelixi by ART-COM

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?